Ondarea

Ekimen honek ondarea pixkanaka ezagutzea eta zabaltzea lortu nahi du, bai bere osoan eta bai ondare materialaren (higigarri eta higiezin) eta ez-materialaren arlo zehatzak.

Bide osoa egiteko asmoa dago: dauden baliabideak identifikatu eta inbentarioa egin eta hori guztia babestu, zaindu eta ezagutzera eman, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez.