Gobernantza

Ekimen honen interesgunea zera da: gobernuaren eta foru administrazioaren kokapena, beste botere publiko batzuekiko eta administrazioaren beste maila batzuekiko (autonomia erkidegoa, estatua eta Europa).